Pismeni deo ispita u majskom ispitnom roku će biti održan u ponedeljak 17.05. od 16-19h  u sali P5. Usmeni deo ispita će se održati u petak 21.05. u 9h u sali S41.

Spisak studenata Agroekonomskog smera koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistikčki metodi u aprilskom ispitnom roku održanog 29.03.2021. godine:


Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Jelena Tošić

066/2019A

90

Sanela Mandić

072/2015A

65

Milan Kovačević

051/2019A

55

Ivan Jašin

023/2017A

50


Spisak studenata Agroekonomskog smera koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistički metodi u martovskom ispitnom roku održanog 17.03.2021. godine:

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Una Crnomarković

048/2019A

80

Filip Damjanac

038/2019A

80

Lena Pandurski

021/2019A

60

Ivan Kondić

056/2019A

55

Jovana Lazukić

039/2017A

50

Bojana Ninkov

053/2019A

50


Priprema za I test
Zbirka: E. Nikolić-Đorić, Čobanović K., Rešeni primeri za vežbu iz statističkih metoda, Novi Sad, 2008

Zadaci:
str. 131:5
str. 134: 1-4,  str. 135: 8-11
str. 155: 1,
str. 159: 1-3
str. 169: 1


ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ.pdf ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ.pdf
Size : 71.403 Kb
Type : pdf
ZADACIZAVEZBU2.pdf ZADACIZAVEZBU2.pdf
Size : 83.204 Kb
Type : pdf
NELINEARNAREGRESIJA.pdf NELINEARNAREGRESIJA.pdf
Size : 70.927 Kb
Type : pdf
PRIPREMA ZA DRUGI TEST
Verovatnoća

Prostor elementarnih događaja

Rešeni primeri    1-6

Zadaci za vežbu  4-6

Klasična definicija verovatnoće

Rešeni primeri    1, 2, 4, 6, 7,8,12

Zadaci za vežbu  2, 3, 4,5,13

Statistička definicija

Zadaci za vežbu  1,2

Verovatnoća unije

Rešeni primeri    1,2

Teorema o aditivnosti

Rešeni primeri    1,2

Uslovna verovatnoća

Rešeni primeri    1,2,3,5

Zadaci za vežbu  (2, str 23)

Zavisni događaji

Rešeni primeri    1,2,4

Zadaci za vežbu  (1, str 23)

Nezavisnidogađaji

Rešeni primeri    3,4

Zadaci za vežbu  (5, str.23)(8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 str. 24)

Jednodimenzionalna i dvodimenzionalna distribucija

Rešeni primeri    (1, str. 40)(3, str. 43), (1,2, str. 44), (1,2 ,5 str. 45)

Zadaci za vežbu  (1,2,5 str. 51)

Rešeni primeri    (1, str. 52) (2, str. 54) (3, str. 55) (5, str. 56)

Zadaci za vežbu  (2,3, 9, str. 61)

Stratifikovani uzorak (str. 76-90)

Kontrola kvaliteta  (str. 91-96, osim 5.2 )

Zadaci za vežbu  (1, str. 96)


PRIMERIItestSM.pdf PRIMERIItestSM.pdf
Size : 93.425 Kb
Type : pdf
SLUCAJNAPROMENLJIVA.pdf SLUCAJNAPROMENLJIVA.pdf
Size : 327.548 Kb
Type : pdf
Formulemetode2017.pdf Formulemetode2017.pdf
Size : 136.437 Kb
Type : pdf
PRIMER VIŠESTRUKE LINEARNE REGRESIJE (EXCEL)

EXCELREGRESIJAKORELACIJA.pdf EXCELREGRESIJAKORELACIJA.pdf
Size : 565.47 Kb
Type : pdf

MATERIJAL ZA PRIPREMU USMENOG DELA ISPITA  

500 OSNOVI TEORIJE VEROVATNOCE.pdf 500 OSNOVI TEORIJE VEROVATNOCE.pdf
Size : 4720.13 Kb
Type : pdf
680 DVODlMENZIONALNA PREKIDNA DISTRIBUCIJA.pdf 680 DVODlMENZIONALNA PREKIDNA DISTRIBUCIJA.pdf
Size : 952.144 Kb
Type : pdf
900 PRlMENA METODA UZORKA U ANKETAMA.pdf 900 PRlMENA METODA UZORKA U ANKETAMA.pdf
Size : 1832.772 Kb
Type : pdf
PRIMERDOMACI.doc PRIMERDOMACI.doc
Size : 1274 Kb
Type : doc

Make a free website with Yola