Usmeni deo ispita u julskom ispitnom  roku će se održati  u ponedeljak 28.06.2021. u 9h u kabinetu.

Spisak studenata bioloških smerova koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika u julskom ispitnom roku održanom 25.06.2021. godine:

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Dunja Burević

002/2015 R

100

Savka Blagojević

020/2017 FM

85

Ognjen Ristić

014/2017 VV

85

Đorđe Stanojčev

066/2014 R

75

Ivana Vukadinović

016/2015 H

75

Peter Lačok

013/2010 R

75

Nemanja Zečević

012/2017 S

75

Nikola Nedić

027/2017 OP

60

Nemanja Marić

003/2015 S

55

Aleksandar Baltin

040/2015 VV

50

Ivana Vukelić

004/2016 H

50

Ljubomir Trnjakov

040/2015 OP

50


Spisak studenata bioloških smerova koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika u majskom ispitnom roku održanog 17.05.2021. godine:

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Elena Antunić

006/2017 AZ

95

Radmila Avramović

037/2016 VV

90

Aleksandar Rokvić

014/2014 OP

75

Jovana Radin

016/2011 H

75

Željana Marčeta

011/2015 H

75

Marko Rakić

067/2016 FM

75

Slobodan Vučetić

015/2017 R

70

Vukašin Damnjanović

025/2015 VV

55

Vuk Sladanović

050/2015 R

50

Spisak studenata bioloških smerova koji su položili deo ispita iz predmeta Statistika u aprilskom ispitnom roku  29.03.2021. godine:

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Slaven Lukić

056/2016 S

80

Tamara Grozdanić

002/2016 H

50

Katarina Ilić

006/2014 R

50

Aleksa Grče

041/2013 FM

50

Milica Stojanović

027/2015 VV

50

Dragan Trnjakov

040/2017 FM

50

Stefan Vasiljević

029/2016 S

50


Spisak studenata bioloških smerova koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika u martovskom ispitnom roku održanog 17.03.2021. godine:

 

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Obrad Gužvica

067/2016 R

80

Andrej Roška

010/2016 R

80

Strahinja Ivošev

037/2014 OP

60

Ana Vidović

026/2015 VV

60

Magdalena Šalipur

003/2015 H

55

Dajana Babić

034/2015 AZ

50

Miljana Sarić

004/2014 H

50

Stefan Filipović

048/2016 FM

50

Eleonora Trebaticki

011/2017 OP

50


PRIPREMA I TESTA ZA BIOLOŠKE SMEROVE
Zadaci za vežbuA.pdf Zadaci za vežbuA.pdf
Size : 97.126 Kb
Type : pdf
Primerprvogtesta.pdf Primerprvogtesta.pdf
Size : 74.146 Kb
Type : pdf
AsimetricnostOblikraspodele.pdf AsimetricnostOblikraspodele.pdf
Size : 189.164 Kb
Type : pdf
Normalnaraspodela.pdf Normalnaraspodela.pdf
Size : 244.031 Kb
Type : pdf
PRIPREMA ZA DRUGI TEST I PISMENI DEO ISPITA
Pripremazadrugitest20182019.pdf Pripremazadrugitest20182019.pdf
Size : 152.709 Kb
Type : pdf
testiranjehipoteza.pdf testiranjehipoteza.pdf
Size : 773.135 Kb
Type : pdf
ANALIZA VARIJANSE.pdf ANALIZA VARIJANSE.pdf
Size : 235.132 Kb
Type : pdf
Bloksistem.pdf Bloksistem.pdf
Size : 130.794 Kb
Type : pdf
RegresijaPrimer1.pdf RegresijaPrimer1.pdf
Size : 235.476 Kb
Type : pdf
RegresijaPrimer2.pdf RegresijaPrimer2.pdf
Size : 113.579 Kb
Type : pdf
Na pismenom delu ispita: Deskriptivna statistika,  normalna raspodela, raspodela aritmetičkih sredina uzoraka-Centralna granična teorema, interval poverenja za aritmetičku sredinu osnovnog skupa, interval poverenja za proporciju, testiranje hipoteza u slučaju jednog i dva osnovna skupa, ANOVA za potpuno slučajan raspored, poređenje parova tretmana kod potpuno slučajnog rasporeda, blok sistem, regresija

Make a free website with Yola