USMENI DEO ISPITA IZ STATISTIKE I STATISTIČKIH METODA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ĆE ĆE SE ODRŽATI U SREDU 31.03. SA POČETKOM U 9h U SALI S41.

Spisak studenata Agroekonomskog smera koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Statistika u aprilskom ispitnom roku održanog 29.03.2021. godine:

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Jasna Popov

041/2016A

65

Lazar Radojičić

057/2018A

60


Pripremni materijal za polaganje ispita iz predmeta Statistika u skladu sa vanrednim stanjem

I deo_FORMIRANJE DISTRIBUCIJE FREKVENCIJA.pdf I deo_FORMIRANJE DISTRIBUCIJE FREKVENCIJA.pdf
Size : 537.73 Kb
Type : pdf
II deo_POKAZATELJI CENTRALNE TENDENCIJE.pdf II deo_POKAZATELJI CENTRALNE TENDENCIJE.pdf
Size : 757.064 Kb
Type : pdf
III deo_POKAZATELJI VARIJABILITETA.pdf III deo_POKAZATELJI VARIJABILITETA.pdf
Size : 614.851 Kb
Type : pdf
IV deo_POKAZATELJI OBLIKA DISTRIBUCIJE.pdf IV deo_POKAZATELJI OBLIKA DISTRIBUCIJE.pdf
Size : 133.353 Kb
Type : pdf
V deo_TEORIJSKE DISTRIBUCIJE.pdf V deo_TEORIJSKE DISTRIBUCIJE.pdf
Size : 282.271 Kb
Type : pdf
VI deo_INTERVALNE OCENE.pdf VI deo_INTERVALNE OCENE.pdf
Size : 344.206 Kb
Type : pdf
VII deo_TESTIRANJE HIPOTEZA.pdf VII deo_TESTIRANJE HIPOTEZA.pdf
Size : 367.599 Kb
Type : pdf
VIII deo_ ANALIZA VARIJANSE.pdf VIII deo_ ANALIZA VARIJANSE.pdf
Size : 270.184 Kb
Type : pdf
IX deo_ REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA.pdf IX deo_ REGRESIONA I KORELACIONA ANALIZA.pdf
Size : 390.956 Kb
Type : pdf
X deo_INDEKSNI BROJEVI.pdf X deo_INDEKSNI BROJEVI.pdf
Size : 104.342 Kb
Type : pdf
DODATNI MATERIJAL - PRETHODNE GENERACIJE
osobine emprijska vsteorijskeraspodele.pdf osobine emprijska vsteorijskeraspodele.pdf
Size : 138.253 Kb
Type : pdf
Binomna_ZADACI_ZA_VEZBU.pdf Binomna_ZADACI_ZA_VEZBU.pdf
Size : 95.535 Kb
Type : pdf
Poasonova _ZADACI_ZA_VEZBU.pdf Poasonova _ZADACI_ZA_VEZBU.pdf
Size : 78.359 Kb
Type : pdf
INDEKSNI BROJEVI I ANALIZA VREMENSKIH SERIJA.pdf INDEKSNI BROJEVI I ANALIZA VREMENSKIH SERIJA.pdf
Size : 4969.147 Kb
Type : pdf
REGRESIJAIKORELACIJA.pdf REGRESIJAIKORELACIJA.pdf
Size : 69.478 Kb
Type : pdf
Normalna raspodelaAEAR.pdf Normalna raspodelaAEAR.pdf
Size : 381.853 Kb
Type : pdf
REGRESIJAIKORELACIJA.pdf REGRESIJAIKORELACIJA.pdf
Size : 69.478 Kb
Type : pdf
TESTIRANJEHIPOTEZA.pdf TESTIRANJEHIPOTEZA.pdf
Size : 773.135 Kb
Type : pdf
ANALIZA VARIJANSE.pdf ANALIZA VARIJANSE.pdf
Size : 229.469 Kb
Type : pdf
regresija.pdf regresija.pdf
Size : 390.956 Kb
Type : pdf
Indeksnibrojevi.pdf Indeksnibrojevi.pdf
Size : 104.342 Kb
Type : pdf
ANOVA.pdf ANOVA.pdf
Size : 238.027 Kb
Type : pdf
FORMULEkojesemogukoristitinaispitu.pdf FORMULEkojesemogukoristitinaispitu.pdf
Size : 59.39 Kb
Type : pdf
PRIMER PISMENOG ZADATKA
Primerpismenog.doc Primerpismenog.doc
Size : 34.5 Kb
Type : doc
Mesecnisezonskiindeksi.pdf Mesecnisezonskiindeksi.pdf
Size : 108.912 Kb
Type : pdf
PRIMEREXCEL.pdf PRIMEREXCEL.pdf
Size : 382.671 Kb
Type : pdf

Pitanja možete postaviti na e- mail :  domaci.statistika@gmail.com 

Make a free website with Yola